Menu

Sběrný dvůr
odpadů Sako Brno

Pro firmy, podnikatele
a živnostníky

Nově otevřeno

Otevírací doba pro firmy:

Po-Pá 7:00-18:00

So-Ne 9:00-12:00 13:00-17:00

Ve státní svátky ZAVŘENO

Otevírací doba pro občany:

Po 13:00-18:00

Út-Pá 9:00-13:00 14:00-18:00

So-Ne 9:00-12:00 13:00-17:00

Ve státní svátky ZAVŘENO

Jedovnická 4, Brno - Židenice

Sako Brno
Sako Brno

Pro všechny podnikatele, firmy, živnostníky a občany otevíráme Sběrný dvůr odpadů.

Lze odevzdat jakýkoliv druh materiálu, příjem odpadu je snadný a komfortní, do areálu můžete vjet také nákladním automobilem.

Proškolená obsluha ochotně pomůže s vyřízením zákonných dokumentů.

Pro rychlejší odbavení využijte online formulář.

Co patří do Sběrného dvora

Vytříděný odpad

Vytříděný
odpad

Jakýkoliv vytříděný odpad, např. papír, plasty, sklo, kovy, textil, dřevo, nábytek, a řada dalších odpadů.

Ostatní odpad

Ostatní
odpad

Jakýkoliv spalitelný a nespalitelný odpad dle povoleného katalogu odpadů zde.

Stavební odpad

Stavební
odpad

Jakákoliv stavební suť bez příměsi i s příměsemi, včetně stavebního odpadu s příměsí azbestu.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný
odpad

Např. obaly znečištěné nebezpečnými látkami, barvy, ředidla, dřevo znečistěné nebezpečnými látkami a řada dalších odpadů dle povoleného katalogu odpadů zde.

Bio odpad

BIO
odpad

Zahradní bioodpad, posekané větve (do průměru 15 cm, větší průměr lze předat na drtič jako objemný odpad), biologické rozložitelné zbytky rostlinného původu z kuchyně.

Výrobky s ukončenou životností

Výrobky s ukončenou životností

Elektrozařízení, elektrospotřebiče, baterie a akumulárory, zářivky a pneumatiky.

Plně funkční spotřebiče

Plně funkční spotřebiče

Funkční spotřebiče, které již nepotřebujete, ale mohou ještě udělat radost a pomoct potřebným. Více informací zde.

Ucelený seznam povolených odpadů najdete zde.

Jak odpad připravit pro Sběrný dvůr?

  • Prosím, vozte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte podle pokynů obsluhy Sběrného dvora.
  • Odpad, pokud možno, předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, skříně rozložené na desky, objemné izolace napěchované do pytlů atp.).
  • Vykládání a manipulaci s odpadem si zajišťuje zákazník dle pokynů obsluhy.
Zpětný odběr elektrospotřebičů