Menu

Ceník odpadu

Sako Brno

Ceník je bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 1. 2024.

Odpady kategorie
„O“ – ostatní
Jednotková cena
(Kč/tuna)
Energeticky využitelné odpady (spalitelné) 2 600,-
Skládkovatelné odpady (nespalitelné) 3 700,-
Kompostovatelné odpady 2 500,-
Stavební suť čistá stavební suť
suť obsahující nežádoucí příměsi
odpad obsahující sádru - sádrokartony
1 200,-
3 700,-
5 350,-
Druhotně využitelné odpady papír
plast
sklo (mimo autoskla a drátoskla)
kovy
1 000,-
1 000,-
1 000,-
ZDARMA
Odpady kategorie
„N“ – nebezpečné
Jednotková cena
(Kč/tuna)
Odpady obsahující nebezpečné látky 16 000,-
Odpady s obsahem azbestu (*) 5 350,-
Agrochemické odpady, chemikálie 34 500,-
Odpady obsahující halogeny 55 000,-
   
Vystavení dokladu OLPNO
– ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů
200,-/ks

(*) odpad musí být navezen pouze v uzavřených nádobách nebo obalech (pytle, bigbagy, sudy nebo jiný obalový materiál)

Zpětný
odběr
Jednotková cena
(Kč/tuna)
ECOBAT monočlánky
olověné baterie a akumulátory
lithiové baterie a akumulátory
ZDARMA
ZDARMA
20 000,-
ELEKTROWIN
ASEKOL
zářivkové trubice
chladicí a mrazící zařízení
vyřaz. elektrospotřebiče všech typů
televizory a monitory PC
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
GREEN LOGISTICS pneumatiky ZDARMA
     
Vystavení dokladu o převzetí výrobku s ukončenou životností 100,-/ks
Zpětný odběr elektrospotřebičů