Menu

Online objednávka

Sako Brno

Objednáváme u vás převzetí odpadů do zařízení ke sběru odpadu společnosti SAKO Brno, a.s. (Sběrný dvůr SAKO)

Písemné informace o odpadu

(v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o předávající osobě a druh odpadu

?

* IČZ (identifikační číslo zařízení) pokud je dodavatelem provozovatel zařízení nebo * IČP (identifikační číslo provozovny) pokud je dodavatelem původce nebo * ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu v případě vzniku odpadu mimo provozovnu a stručné označení činnosti při které odpad vznikl

?

**IČZÚJ identifikační číslo základní územní jednotky

Čestné prohlášení dodavatele odpadu:

Dodavatel odpadu prohlašuje, že veškeré informace uvedené v údajích o předávající osobě a odpadu jsou pravdivé.

Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s. ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné online na https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/. Svým podpisem druhá strana společnosti SAKO Brno, a.s. potvrzuje, že se s těmito informacemi náležitě seznámila před poskytnutím osobních údajů.

Ceny za převzetí odpadů a ceny za ostatní služby jsou stanoveny Ceníkem za příjem odpadů do Sběrného dvora odpadů SAKO, který je veřejně přístupný na webových stránkách provozovatele na adrese www.sbernydvurbrno.cz

Zpětný odběr elektrospotřebičů